ČE ZAGORIJO SAJE V DIMNIKU

KAJ STORIMO

  • Pokličite gasilce na telefonsko številko 112
  • Odstranite vse gorljive predmete iz bližine dimnika.
  • Preglejte vse prostore skozi katere poteka dimnik,morda kje uhaja strupen plin in dim.
  • O požaru obvestite vse stanovalce.
  • Omogočite gasilski enoti dostop do vseh prostorov , da bodo lahko nadzirali dimniški požar do konca izgorevanja saj.

POZOR:

  • Ne vlivajte vode v dimnik!
  • Ne odpirajte dimniških vratic!
  • Po požaru naj dimnikar pregleda dimnik!