Ostala oprema

MOTORNA BRIZGALNA ZIEGLER 8/8

Motorno brizgalno uporabljamo za prečrpavanje večjih količin vode ter pri tekmovanjih po verziji CTIF.

Motorna brizgalna ZIEGLER 8/8

Motorna brizgalna ZIEGLER 8/8