PROJEKTI

PGD Gabrnik je humanitarna in nestrankarska organizacija ustanovljena leta 1929.
V svoje članstvo vključuje občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva.
Društvo opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požari , varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju občine Juršinci. PGD Gabrnik je društvo druge kategorije in je osrednja gasilska enota v Občini Juršinci.

V tem meniju si lahko ogledate projekte, ki jih PGD Gabrnik vodi za vse občane Juršinc.