ČE ZAZNAMO UHAJANJE PLINA V STANOVANJU

KAJ STORIMO

  • Takoj odpremo okna in vrata ter napravimo prepih.
  • Poskušajmo ugotoviti od kod uhaja plin in ga zaprimo.
  • Električni tok odklopimo le v primeru, če je stikalo izven prostora kjer uhaja plin.
  • Pokličemo Regijski center za obveščanje tel. 112

POZOR:

  • Ne uporabljajmo odprtega ognja!
  • Ne prižigajmo luči ali električnih naprav!