ZGODOVINA

Ustanovitvam gasilskih društev je botrovalo predvsem dejstvo, da so številni katastrofalni požari uničili številne hiše, vasi ali celo mesta. Ljudje so lahko le z grozo in  brezupom opazovali kako ognjeni zublji uničujejo sadove njihovega dela, njihov trud pa spreminjajo v ničvreden pepel. Zaradi tega se je med ljudmi začela širiti ideja o organiziranem boju proti požarom. Če podrobneje pogledamo v zgodovino vseh slovenskih gasilskih društev ugotovimo, da so med ustanovitelji bili najbolj razgledani in vplivni ljudje v kraju. Močna zavest solidarnosti, ki je takrat vladala med ljudmi pa kaže na to, da so se društvom takoj pridružili številni ljudje, ki so postali člani društev.

Nič drugače ni bilo pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah. Zgodovina prostovoljnega gasilskega društva Gabrnik se je začela pisati 15. aprila leta 1929. Ustanovni občni zbor je potekal v takratni gostilni in trgovini Kaučič v Juršincih. Najzaslužnejša za ustanovitev društva sta bila posestnika Osterc Alojz in Majerič Franc. V takratnem upravnem odboru pa so bili še podpoveljnik Žmauc Anton (zidar), tajnik Berlak Jože (posestnik), blagajnik Kaučič Jakob (trgovec), Sinko Jože (župnik) in Hrga Franc (župan). Društvo pa se je takrat imenovalo: Gasilska četa pri Sv. Lovrencu v Slovenskih goricah. Društvo je že takrat štelo petdeset članov.

Ustanovna listina PGD Gabrnik

Ustanovna listina PGD Gabrnik

Ker je bilo v tistih časih denarja še manj kot ga je danes se je društvo lahko razvijalo izključno s solidarnostnimi prispevki in prostovoljnim delom. Člani društva so hitro strnili vrste in postavili v Gabrniku prvi gasilski dom, ki pa ni bil postavljen na lokaciji, kjer stoji danes ampak ob cesti Gabrnik-Kukava, to je bil manjši gasilski dom s stolpom zgrajen iz lesa. V domu je bila osnovna oprema za gasilce in pa nova motorna brizgalna Rosenbauer, ki je imela pretok 700 l/min. Veljala je 5.760 dinarjev, kar je bilo takrat ogromno denarja, zato so morali društvu pomagali okoliški posestniki, ki so podpisali jamstvo s svojimi posestvi. Leta 1929 se je skupaj z društvom ustanovila tudi gasilska pihalna godba, ki pa je zaradi nenehne finančne krize po petih letih propadla. Društvo pa ni mirovalo, ker je bila gasilska oprema že takrat zelo draga si je pomagalo zbirati prispevke za svojo opremo tako, da je na leto organiziralo dve vrtni veselici in tombolo. Tako je društvo ob deseti obletnici svojega delovanja leta 1939 razvilo lep gasilski prapor, ki ga hranimo še danes.

Člani in godba PGD Gabrnik (okrog leta 1930)

Člani in godba PGD Gabrnik (okrog leta 1930)

Druga svetovna vojna je društvo zelo oslabila. Na bojiščih pri nas in po vsej Evropi je padlo kar nekaj obetavnih mladih gasilcev,  gasilski dom je bil požgan, oprema pa je bila uničena ali odpeljana s strani bolgarskih vojakov, ki so se pomikali skozi naše kraje tik pred koncem vojne. Društvo je po vojni potrebovalo kar nekaj časa da je ponovno začelo funkcionirati. Najprej je bilo potrebno zagotoviti primeren prostor za novi dom, ki so ga naposled le našli in odkupili. Leta 1949 se je začel graditi novi gasilski dom, ki je bil končan leta 1950. Imel je manjše orodišče in 12 metrov visoki stolp, zgrajen je bil na mestu Ožgončovega križa pri potoku Krka, to je lokacija kjer stoji še danes. Leta 1950 je bilo v društvu 32 aktivnih in 15 podpornih članov. V tem času se je društvu pridružilo precej  novih članov zaradi česar se je gasilski dom  s časom dograjeval in spreminjal. Dokupovala se je tudi gasilska oprema. Leta 1962 je društvo razvilo nov gasilski prapor. Med leti 1970 in 1980 je bilo društvo še posebej aktivno. Najprej je stekla akcija za nabavo gasilskega vozila. Ta projekt je bil uspešno zaključen leta 1972, ko je bil v gasilsko garažo pripeljan  prvi gasilski avtomobil Fiat Compagnola. Že naslednje leto je stekla akcija za nabavo nove motorne brizgalne, ker je bil odziv krajanov dober so lahko gasilci z zbranimi sredstvi kupili novo motorno brizgalno Rosenbauer 600 l/min povrh tega pa še manjšo Tomosovo črpalko 300 l/min., ostalo pa je še za cevi, ki jih je društvu tako in tako primanjkovalo. Gasilci iz Gabrnika pa niso bili aktivni samo na gasilskem področju. Takoj po letu 1960 so se začele pojavljati zamisli tudi o prosvetnem delovanju društva. Kar je imelo za posledico, da je znotraj gasilskega društva nastala gledališka skupina. Sprva so bile to lažje gledališke predstave, ki so bile odigrane v domačem okolju. Ker se je dober glas začel hitro širiti po sosednjih krajih so jih ljudje začeli vabiti medse in začela so se gostovanja po domala vseh krajih, kjer so premogli prostor za večje število ljudi. Zaradi tega je bilo leta 1974 ustanovljeno prosvetno društvo Gabrnik. Začeli so igrati zahtevnejše vloge pod strokovnim vodstvom. Vsako leto so igrali novo predstavo, ponovitev je bilo tudi do osemnajst na leto, igrali pa so po skoraj celotni Štajerski. Gasilci pa so bili kljub temu vsestransko aktivni. Leta 1976 so izkopali temelje za vaški dom, ki so ga začeli graditi skupaj s krajani Gabrnika, tukaj jim je še kako prav prišel zbrani denar, ki so si ga prislužili od odigranih iger. Obenem so prenovili tudi stari gasilski dom. Ob petdeseti obletnici društva leta 1979 je tako v Gabrniku bil predan svojemu namenu lep vaško-gasilski dom, ki so mu leta 1982 dogradili še sanitarije. S to investicijo je vaško-gasilski dom v Gabrniku nehal rasti. Seveda pa dela s tem še zdaleč ni zmanjkalo. S časoma se je uredila kuhinja, sanitarije, dvorana, menjava celotnega ostrešja, mladinska soba, pisarna. Dela pa smo zaključili leta 2011 z izvedbo izolacijske fasade, krovskimi deli ter menjavo garažnih vrat.

Ob 70-letnici društva leta 1999 je društvo razvilo nov gasilski prapor, ki ga s ponosom uporabljamo še danes.

Vaško-gasilski dom 1979

Vaško-gasilski dom 1979

Na motoriziranem področju je leta 1982 Fiatovo Compagnolo zamenjalo Tamovo orodno vozilo TAM T 75 Leta 1990 smo kupili od gasilskega društva Griže rabljeno gasilsko avtocisterno TAM 110 T10 kapacitete 5000 l vode. Leto pozneje  smo kupili poveljniško vozilo Lada Niva. 1996 smo skupaj z občino Juršinci pripeljali v garažo vozilo za prevoz moštva Peugeot Boxer. Leta 2007 pa je društvo ob pomoči Občine Juršinci, občanov in donatorjev ter z lastnimi sredstvi uspelo kupiti sodobno gasilsko vozilo GVV-1.

Brez naslova(1) - KopijaLeta 2015 smo uspešno zaključili največji projekt v zgodovini društva. Na veliki dvodnevni prireditvi smo skupaj z številnimi gasilci iz bližnje in daljne okolice, Veselih Štajerk, Modrijanov, Pihalnega orkestra Marezige, svojemu namenu slovesno predali novo gasilsko vozilo AC 24/50.

Celovito prenovo našega voznega parka smo slovesno zaključili 27. julija 2019 na Športnem parku v Gabrniku. Takrat smo na prireditvi, ki je bila posvečena 90 letnici našega društva, slovesno predali svojemu namenu novo moštveno gasilsko vozilo GVM-1. Pridobili smo ga z lastnimi sredstvi, ob pomoči občank in občanov ter donatorjev in sponzorjev.

Iz ohranjenih zapisov je razvidno, da je društvo že takoj po letu 1950 začelo tekmovati na najrazličnejših gasilskih tekmovanjih. Prve večje uspehe so začele dosegati članice pod mentorstvom Anike Novak, konec osemdesetih let prejšnjega stoletja. Kasneje so se jim pridružili še člani. Danes se društvo udeležuje tekmovanj tako na regijskem kakor tudi na državnem nivoju v praktično vseh tekmovalnih kategorijah. Naša velika želja in cilj je tekmovati na gasilski olimpijadi.

Društvo danes šteje sto štirideset članov v njem je od ustanovitve pa do danes delovalo veliko ljudi, nekateri bolj drugi manj uspešno. Vendar pa je prav vsak dodal svoj kamenček v mozaik, ki se mu reče prostovoljno gasilsko društvo Gabrnik.