Statut društva

Statut PGD Gabrnik je temeljni akt, ki ureja delovanje društva.

Veljavni statut PGD Gabrnik je bil sprejet in potrjen na občnem zboru 3. 3. 2012, dopolnjen pa na 84. občnem zboru 16. 2. 2013