NOVICE

PGD Gabrnik je humanitarna in nestrankarska organizacija ustanovljena leta 1929.
V svoje članstvo vključuje občane, ki želijo aktivno sodelovati pri razvoju gasilstva.
Društvo opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požari , varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zaščito in reševanjem na območju občine Juršinci. PGD Gabrnik je društvo druge kategorije.