Upravni odbor

Prostovoljno gasilsko društvo Gabrnik sodi med društva 2. kategorije in deluje pod okriljem gasilske zveze Juršinci.

Sedanji upravni odbor je bil sprejet in potrjen na občnem zboru dne 4. 2. 2017 in velja do občnega zbora v letu 2023

Miran Muhič predsednik
Janez Čuš namestnik predsednika
Roman Frlež poveljnik
Janez Rajh namestnik poveljnika
Irena Rajh tajnica
Jerneja Čeh blagajničarka
Silvo Muršič gospodar
Marko Novak
mentor mladine
Roman Čeh orodjar
Ana Novak vodja veteranov
Valerija Mlinarič vodja članic