Upravni odbor

Prostovoljno gasilsko društvo Gabrnik sodi med društva II. kategorije in je v obdobju 2023 – 2028 osrednja gasilska enota v občini Juršinci. Deluje pod okriljem gasilske zveze Občine Juršinci.

Sedanji upravni odbor je bil sprejet in potrjen na občnem zboru dne 4. 2. 2023 in velja do občnega zbora v letu 2028

Miran Muhič predsednik
Silvo Muršič namestnik predsednika
Roman Frlež poveljnik
Primož Novak namestnik poveljnika
Irena Rajh tajnica
Jerneja Čeh blagajničarka
Janez ČUŠ gospodar
Valerija Mlinarič predsednica komisije za mladino
Roman Čeh orodjar
Ana Novak predsednica komisije za veterane
Martina Šterbal predsednica komisije za članice