KO ZAGORI, POMOČ POTREBUJEMO VSI

Letošnji oktober, mesec požarne varnosti, je bil posvečen evakuaciji oseb s posebnimi potrebami, kajti le te potrebujejo ob neljubih dogodkih še posebno pozornost in skrb. Med te osebe prištevamo: osebe z motnjami v duševnem razvoju, slepe in slabovidne, gluhe in naglušne ter gibalno ovirane osebe.

Omenjene smernice Gasilske zveze Slovenije so bile vodilo pri izvedbi meddruštvene vaje v organizaciji PGD Gabrnik. Vaja je bila izvedena v medgeneracijskem centru v Juršincih. Predhodno smo skupaj z zaposlenimi izdelali načrt evakuacije ter preverili ali so evakuacijske poti proste ter  ustrezno prehodne. Vajo smo izvedli v petek, 24. 10. 2014, med 16. in 17. uro. V vaji so sodelovali tako varovanci kot zaposleni medgeneracijskega centra Juršinci, člani civilne zaščite Juršinci, ter operativni člani prostovoljnih gasilskih društev Gabrnik, Grabšinski breg, Polenšak ter Vitomarci. Na vaji se nas je zbralo 44 operativnih gasilcev s sedmimi gasilskimi vozili, 5 predstavnikov  civilne zaščite Juršinci ter deset gasilskih pripravnikov iz PGD Gabrnik. Do sedaj največjo vajo v Občini Juršinci sta si ogledala tudi župan Občine Juršinci g. A. Kaučič ter predsednik GZ Juršinci tov. D. Mlinarič.

Po uspešno izvedeni vaji je sledila analiza vaje v prostorih vaško gasilskega doma Gabrnik.

Ob tej priložnosti gre posebna zahvala vodstvu Doma upokojencev Ptuj, ki so nam omogočili izvedbo vaje, varovancem ter zaposlenim, ki so v vaji sodelovali, ter članom sosednjih gasilskih društev Polenšak, Vitomarci, ter Grabšinski breg.

SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC SONY DSC